Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Збори первинної профспілкової організації управління освіти

Posted 18 12 17

15.12.2017 року в управлінні освіти відбулися профспілкові збори. На порядок денний виносилося два питання:

  1. Про роботу адміністрації і профспілкового комітету по виконанню Колективного договору за 2017 рік (доповідачі: Зубко Т.А., голова профкому управління освіти, та Вовк С.М., начальник управління освіти).
  2. Звіт комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення та відпочинку (доповідачі: Зубко Т.А., голова профкому управління освіти, Ведмідська І.А., економіст управління освіти, член ПК).

На зборах були присутні 33 члени ППО (4 відсутні по поважній причині).

Голова профкому управління освіти Зубко Т.А. довела до відома учасників зборів інформацію про виконання Колективного договору, який укладений до 2018 року. Профспілкова організація бере участь у вирішенні всіх питань, які виникають у процесі роботи управління, але з прийняттям у 2017 році нових нормативних документів (Закону України «Про освіту» та з 11 жовтня 2017 року в Україні запрацювала пенсійна реформа), то на виконання всіх розпорядчих документів буде внесено зміни і зареєстровано новий колективний договір. В ньому будуть чітко прописані права членів первинної профспілкової організації.

Начальник управління освіти С.М.Вовк повідомив про виконання Колективного договору між адміністрацією управлінням освіти міської ради та профспілковим комітетом управління освіти міської ради на 2013-2018 роки, укладений на основі колективної угоди між управлінням освіти міської ради та міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2018 роки, і включає додаткові гарантії для працівників управління освіти міської ради і членів профспілки.

Відповідно до розділу 3 «Зайнятість» адміністрація управління освіти протягом року не проводила звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України (у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників).

Відповідно до розділу 4 «Регулювання трудових відносин» випадків звільнення працівників з ініціативи адміністрації без достатніх підстав і попереднього погодження з профспілковим комітетом, а також вимог виконання працівниками роботи, не обумовлених їхньою посадовою інструкцією, не було.

У відповідності до розділу 5 «Режим праці та відпочинку» адміністрація управління освіти виконує взяті на себе зобов'язання по забезпеченню дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників. Так, відпустки працівникам надаються згідно з Кодексом законів про працю України, Закону України «Про відпустки», зокрема і щорічні додаткові відпустки працівникам із ненормованим робочим днем; надається додаткова оплачувана відпустка на день першого дзвоника працівникам, діти яких ідуть до першого класу закладу загальної середньої освіти; управління надає можливість працівникам, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу; для сторожів запроваджується підсумований облік робочого часу (1 рік).

Зобов'язання, передбачені розділом 6 «Нормування і оплата праці» колективного договору, виконуються вчасно. Вдалося нормалізувати повноту та своєчасність виплати заробітної плати. Заборгованості із виплати заробітної плати працівники управління освіти не мали. Регулярно проводиться виплата педагогічним працівникам 20% надбавки за престижність педагогічної діяльності, бібліотекарю — 50% надбавки за особливі умови праці. Щорічна винагорода педагогічним працівникам нарахована та виплачена до професійного свята – Дня працівників освіти в розмірі 30% фонду оплати праці. Варто окремо зазначити, що адміністрація управління освіти цього року не допустила виникнення колективних трудових спорів. Допомога на оздоровлення надається незалежно від тривалості відпустки (за умови, що у відповідному календарному році такими працівниками не використовувалося право на одержання допомоги на оздоровлення); працівникам за прибирання туалетів нараховується доплата в розмірі 10% посадового окладу.

Відповідно до розділу 8 «Соціальні гарантії, пільги, компенсації» управління забезпечує працівникам виплату компенсаційних витрат на відрядження та добових у повному обсязі.

Щодо соціального партнерства, зазначеного в розділі 9, то голова первинної профспілкової організації запрошується адміністрацією на наради, на яких розглядаються питання щодо трудових і соціально-економічних прав працівників та предмету регулювання цього Договору; адміністрація погоджує з профспілкою питання (документи) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються трудових, соціально-економічних прав, гарантій, пільг і компенсацій працівникам.

Відповідно до розділу 10 Договору адміністрація управління не перешкоджає здійсненню представниками профспілки у здійсненні контролю за дотриманням чинного трудового законодавства, законодавства про оплату праці, охорону праці; забезпечує вільний доступ до робочих місць, можливість зустрічі та спілкування з працівниками; надає можливість профспілковій стороні розміщувати власну інформацію у приміщенні управління освіти; голова первинної профспілкової організації забезпечується додатковою оплачуваною відпусткою тривалістю три календарних дні.

На жаль, мають місце кілька норм колективного договору, які не виконуються: незабезпечення у повному обсязі виділення коштів на заходи з охорони праці, через брак фінансових ресурсів не має можливості відраховувати профспілковій організації кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Проте вдалося позбутися найпроблемнішого питання – несвоєчасної виплати заробітної плати.

Тож у цілому, колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілковим комітетом управління освіти міської ради, виконується, і завдяки цьому працівники управління освіти відчувають себе більш захищеними з гарантованими додатковими пільгами.

По другому питанню зі звітом комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення та відпочинку виступила Зубко Т.А., голова ППО, та Ведмідська І.А., економіст управління освіти, член ПК. Культмасова робота спрямована на згуртування колективу, підтримання здорового мікроклімату в колективі. Проаналізовано використання профспілкових коштів в даному напрямку.

В ході зборів виступила Заголій Т.С., голова МК профспілки працівників освіти, яка дала оцінку роботи ППО управління освіти по виконаню колективного договору та роботи загалом за 2017 рік.

 Відповідно до рішення міської ради (44 сесія 7 скликання) від 26.06.2018 №3 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти міста Прилуки» із змінами, унесеними рішенням міської ради (48 сесія 7 скликання) від 26.10.2018 №8 управління освіти Прилуцької міської ради оголошує конкурс на заміщення посад директорів ЗЗСО №№ 5, 6, 14